Kolahavssalt. Om jag får dödsstraff så är det vad min sista måltid består av.